Klubaften og fællesroning
Klubaften med fællesroning foregår hver onsdag aften (fra standerhejsning til standerstrygning) - Vi er klar til at ro kl. 18.00. I juni, juli og august dog først 18.30.
Hver søndag kl. 09:00 er der ligeledes fællesroning.