Sikkerhed og regler

I Norsminde Kajakklub har vi fastlagt følgende sikkerhedsbestemmelser og regler for vores færden i klubben. De er senest revideret af bestyrelsen i efteråret 2015.

Formål og gyldighed.
Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at hindre, at klubbens medlemmer bringer sig selv eller andre i fare, og at klubbens medlemmer behandler klubbens materialer på ansvarlig vis, samt supplerer DKF`s sikkerhedsbestemmelser, så de afspejler klubbens forhold. For at benytte klubbens kajakker, skal man være frigivet som roer. Bestemmelserne gælder for al roning i klubregi, såvel i klub som privat kajakker.

Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning.
I overensstemmelse med DKF`s sikkerhedsbestemmelser, har en frigivet roer selv ansvaret for sikkerheden ved roningen, herunder at vedkommendes færdigheder og udstyr er sikkerhedsmæssigt forsvarlige og svarer til de forhold, under hvilken roningen forgår. Klubbens lokale rovand på havet strækker sig mod nord ind til Marselisborg Lystbådehavn og mod syd til Hou Havn inden for 200 m afstand til kysten. Derudover roes i havneudløb og på Norsminde Fjord.
Klubben forlanger at man har min. EPP 2, hvis man roer ud over 200 m fra kysten.
Alt ud over 200 m fra kysten, betragtes som åbent vand.

For roning på Norsminde Fjord og andre naturområder skal naturbeskyttelsesregler overholdes.

Inden roningen skal roeren:
– Kende vejrudsigten for turen.
– Skrive sig ind, på tavlen i klubhuset. / Rokort.dk

Under roningen skal roeren:
– Bære beklædning, der er tilpasset de aktuelle forhold.
– Bære en CE mærket (typegodkendt) svømme- eller redningsvest i overensstemmelse med DKF`s sikkerhedsbestemmelser

Efter roningen skal roeren:
– Skrive sig ud, på klubbens tavle / Rokort.dk.
– Gøre opmærksom på sikkerhedsmæssige defekter, som opdages ved klubbens materiel, til materiale ansvarlige.
– Indberette eventuelle alvorlige sikkerhedsmæssige hændelser til bestyrelsen.

Særlige bestemmelser for sikkerhed for roning.
Roning under instruktion:
– Instruktøren skal have et gyldigt førstehjælpsbevis.
– Instruktørerne skal medbringe en mobiltelefon i vandtæt hylster og førstehjælpsudstyr.
– Kravene for frigivelse af nye roere finder du under frigivelse.

Roning på andre rovande end det lokale rovand, skal roeren alt efter forholdene:
– Medbringe det nødvendige sikkerhedsmæssige udstyr, herunder skørt/dækken, pumpe eller øse, kompas og mobiltelefon, i havkajak også pagajflyder.
– Medbringe kort over området.
– Have en plan klar for at komme i land efter kæntring, på steder hvor landgang er vanskelig, på grund af forholdene ved kysten/bredden.

Roning på åbent vand, skal roeren alt efter forholdene:
– Medbringe reservepagaj, nødblus og slæbetov.
– Have aftalt hjemkomst- og/eller kontakttider med en pårørende.

Roning i mørke:
– Roning før solopgang eller efter solnedgang er mørkroning. Den må kun foretages sammen med en frigiven roer på min. EPP2.
– Medbring en lygte med et hvidt lys, som kan lyse alle 360 grader rundt og kan ses 300 m væk.

Roning med gæster:
– Roere, der ikke er frigivet af klubben, ror som gæst. Det skal ske under opsyn af en frigiven roer fra klubben, som er vært. Gæstens ro-rettigheder afgøres af dennes EPP niveau i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelser. En frigiven roer, må kun tage én, ikke frigiven roer med ud på vandet.

Roning med personer med et handicap:
– Personer, med et handicap, der kan udgøre en væsentlig sikkerhedsmæssig risiko, kan ikke ro i klubregi.

Roning med børn:
– Børn under 18 år, må ikke ro i klubregi, medmindre der gælder et specielt arrangement, såsom ”Norsminde For Fulde Sejl”.

Roning i vinterhalvåret:
Vinterroning er roning i vinterhalvåret, mellem standerstrygning i oktober og til standerhejsning i april. Du skal overholde en række bestemmelser, og i det tidsrum har det stor betydning, at man som roer gennemtænker sikkerheden, inden man tager kajakken med på vandet. Se mere her Vinterroning

Regler / beslutninger for færden i klubben
Rosæson
Ro-sæsonen begynder ved standerhejsningen, den første lørdag i april til standerstrygningen den sidste lørdag i oktober.
Vi anvender digital registrering af roture i programmet Rokort.dk.

Reservation af kajak
Klubkajakker kan reserveres i en periode på højest 72 timer. Reservationer herudover forudsætter en accept fra formanden.

Havkajak
Klubben har endvidere fastlagt nogle anbefalinger for brug af havkajak. Klik her for at læse mere

Privatejet udstyr
Kajakker og andet materiel mærket med orange er privatejet. Dette må ikke benyttes af medlemmerne uden klar aftale med ejeren.

Karantæne
Ethvert bestyrelsesmedlem kan tildele et medlem ro forbud/ karantæne, max. frem til næstefølgende bestyrelsesmøde, såfremt medlemmet har udvist en adfærd, der berettiger til dette. Sagen behandles på næstfølgende bestyrelsesmøde.