Om klubben

Norsminde Kajakklub holder til i de røde bygninger vest for slusen på nordsiden af Norsminde Fjord. Her ligger vores klubhus med omklædning og toilet og vores to bådhuse.
Klubben blev stiftet den 5. oktober 1998 på initiativ af kajakroere fra Beder og Malling.
I dag er vi godt 120 medlemmer, der råder over cirka 30 klubkajakker og derudover har plads til en række private kajakker.
Området ved Norsminde byder på alsidigt ro vand. Man kan vælge at ro ind i fjorden, at ro sydpå mod Hou, eller at ro nordpå langs Marselisskovens mange stejle skrænter, der giver god læ, når vinden er i vest.

Norsminde Kajakklub er medlem af Dansk Kano og Kajakforbund samt DGI.

Fællesroning:
I ro-sæsonen er der fællesroning to gange om ugen.
Onsdag aften - tidspunktet varierer henover sæsonnen - se forsiden for det aktuelle tidspunkt
Søndag formiddag - klokken 09:00. Det forventes at man på det angivne starttidspunkt er omklædt, har fundet en kajak og klar til at ro.
Ro-sæsonen begynder ved standerhejsning den første lørdag i april og varer til standerstrygning den sidste lørdag i oktober.

Klubbens adresse er:
Norsminde Kajakklub, Fjordvej 60, Norsminde,
8340 Malling
Bank Reg.nummer: 7110  Kontonummer:  000 109 93 32
CVR nummer: 3528 7825

Kontingenter årligt:
Medlemskontingent kr. 975,- 
Instruktion kr. 800,- 
Passiv medlem kr. 150,-

Et passivt medlemsskab er nye medlemmer, der står på venteliste til instruktion.
Herudover kan det være medlemmer, der for en periode ikke ønsker at være aktiv roere.
Læs mere om, hvordan man bliver medlem her: Bliv medlem.
I øvrigt henvises til vedtægternes §6: Vedtægter.