Vores rovand

Vores rovand 

strækker sig fra Aarhus havn i nord til Hou i syd. Under hensyntagen til de til enhver tid gældende regler, kan vi også ro på Norsminde Fjord, som strækker sig 3,5 kilometer ind i landskabet og slutter ved Odder Å.
Når man sætter kajakken i vandet fra klubben, er der et par ting, som er værd at være opmærksom på. Det for eksempel vigtigt at være forsigtig omkring slusen. Strømmen kan være meget kraftig, så man skal sigte på midten og holde farten. Når slusen lukkes, blinker advarselslampen.

Pas på stenene Hvis du ror mod syd, så hold afstand til kysten mellem havneudløbet og rundingen ved Kysing Næs. Her er der mange store sten, som man kan risikere at støde på.
Mod nord er der også en række sten, som kan være svære at få øje på. Derfor er det en god ide at holde afstand til alle høfter. Ved Ajstrup strand ligger der sten lige under havoverfladen ved lavvande.

Norsminde Fjord er et vildtreservat, som mange trækfugle benytter som rasteplads i perioden september til marts. Nedenstående er Naturstyrelsens gældende regler, der giver rimelige muligheder for roning i kajak.
Hvis der ikke bliver taget rimelige hensyn, vil disse regler blive strammet op af Naturstyrelsen med risiko for, at vi slet ikke må ro derind. Så vis hensyn!

Norsminde Fjord – regler for færdsel:
Sejlads med motordrevet fartøj er forbudt. Konkurrencesejlads med robåde eller sejlbåde er forbudt. Sejlads på Odder Å er forbudt.
                                    Slusen    
På det umatrikulerede, såkaldte herreløse areal, som er beliggende inderst i fjorden fra en linje cirka fra Odder Å’s udløb tværs over fjorden, er færdsel forbudt i tidsrummet 1 marts til 15. juli.
Regler for færden på Norsminde Fjord og de umatrikulerede tilstødende arealer:
Forbudt at færdes med skydevåben, at udøve jagt eller på anden måde at ombringe, indfange, forulempe eller forjage pattedyr og fugle.
Forbudt at indsamle eller ødelægge æg.
På de øvrige tilstødende arealer:
Forbudt at udøve jagt eller på anden måde at ombringe, indfange, forulempe eller forjage svømme- og vadefugle.
Forbudt at ødelægge æg af svømme- og vadefugle.

Afstande fra klubbens bro


Til bunden af fjorden (undgå Odder Å) 3,5 km

Mod nord

se turen her km
Badebro ”Kystkroen” langs stranden 1
"Ishuset" ved Ajstrup strand (OBS! Store sten ved lavvande) 2,5
Badebro ved Mariendal Havbakker 3
Gl. Mariendal ved strandparkering og grønt toilet 4
Fløjstrup Strand ved redningsposten 5
Enhjørningen 6
Fiskerhage – den sidste pynt med Fiskerhuset i sigte 7,5
Fiskerhuset ved Giber Å’s udløb 8
Ishuset og livreddertårnet ved Moesgård Strand 8,5
Abelshoved 9
Ørnereden – 150 meter efter trappen 10
Blommehaven badebro 11
Kajakklubben Viking 12
Marselis Kajakklub 13
Marselis Lystbådehavn ved anløbsbro 15
....

Mod syd

 se turen her km
Fjordens udløb i havet ved molefyret 0,5
Ved første runding af Kysing Næs 1
Kysing Næs (runding fri af land og brænding) 1,5
Badebroen v/Kysing (Naturist-lejren) 2,5
Redningsposten v/Fiskerkonerne (de store sten) 4
Pensionisthøjskolen Rude Strand (rød bygning på toppen) 5,5
Saxild Strand redningsposten / Campingpladsen 6,5
Plejehjemmet Saxild Strand ved å-udløbet 8
Forbi Dyngby hoved med Hou og Hou havn i sigte  9
Hylken Strand ved sømærket 11,5
Spøttrup Strand ved campingpladsen 12,5
Hou Søsportscenters lange bade- og bådebro 13
Stranden lige før Hou 14,5
Hou Lystbådehavn ved toilet bygning 15
....